CBK Contul tau
ASIGURARI CREDITE COLABORARE CLIENTI CONTACT Casa de Oaspeti CBK-Asistenti
Consilium Broker de Asigurare S.R.L.
ORC MUres :J26-584/21.03.2007
CUI : 21430965
Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Nr. Registrul Brokerilor RBK-512/15-09-2008
SAL-FIN
Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar

In conformitate cu Regulamentul ASF nr.4/2016 consumatorii au dreptul de a apela la Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), constituita in baza Ordonantei Guvernului nr.38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, care ofera solutionarea unui litigiu printr-o procedura SAL si functioneaza exclusiv in cadrul A.S.F.
SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care A.S.F. are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor. Procedurile de solutionare a litigiilor (SAL) pot fi accesate pe site-ul www.salfin.ro.
Pentru solutionarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant ce este o entitate autorizata, reglementata si/sau supravegheata de catre A.S.F prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.
Procedurile administrate si organizate de catre SAL-FIN nu aduc atingere:
» prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare;
» prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002;
» dreptului persoanei de a se adresa instantelor judecatoresti competente, precum si informarii consumatorilor cu privire la caile de atac extrajudiciare continute in alte acte normative ce transpun acte juridice ale Uniunii Europene.
Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste cai de solutionare a aspectelor reclamate, fara a se exclude una pe cealalta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de OG nr. 38/2015.
Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza.
Procedurile SAL organizate de ASF se desfasoara in afara instantei si constau in interventia unui conciliator care, in functie de procedura aleasa de consumator, poate propune sau impune o solutie partilor. Procedurile SAL organizate de ASF sunt voluntare, independente, impartiale, transparente, eficace, rapide si echitabile.
Adresa de corespondenta a Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) este in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Romania.
Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) poate fi accesat prin site www.salfin.ro, email office@salfin.ro si Tel Verde 0800 825 627

Registru unic de petitii in format electronic securizat
An :
Selectati anul registrului !
Termene si conditii | Protectia Consumatorilor
Registru Asistentilor CBK | Registru Petiti